Till startsida

Ledarskap under stress

City: Stockholm
Location: Park Inn Solna
When: 2016-06-20 (17:00-19:00)Add to your calendar

Anders Brännström är en av våra mest namnkunniga militärer. Hans bakgrund som prästson har gett honom en kristen moralisk kompass som lett honom under karriären; som truppofficer vid infanteriet, som regementschef, som chef för olika enheter i Kosovo samt som arméchef. Han är älskad av sina soldater, eftersom han själv är både soldat och ledare och aldrig glömmer mannen eller kvinnan längst ut på linan. Detta har bl.a. manifesterats i en djupt omsorg om de soldater vi sänder ut, med fokus på frågor som skydd mot minor, bepansring av fordon m.m. 

Anders kommer under sitt föredrag att uppehålla sig bl.a. vid ledarskapets metod, organisationsfrågor och hur man kan skapa förutsättningar för att ge medarbetarna utrymme att agera.

Talent triangle: Leadership

Type: Seminarium
Price: Free
Cancellable: No
Max participants: 35
Booking status: 14/35
PDU points: 1.5
Responsible for activity: