Till startsida

Kärnkraft – Dåtid, Nutid, Framtid

Ulrika Wretås, med lång erfarenhet inom kärnkraftsindustrin, kommer att ge en övergripande bild av utvecklingen av kärnkraft i Sverige från 40-talet och framåt. En principiell beskrivning av hur ett kärnkraftverk och dess säkerhet fungerar, hur olyckor i världen påverkat den svenska industrin, hanteringen av det radiologiska avfallet samt vad kan vi förvänta oss av framtida kärnkraftverk.

City: Malmö
Location: Webinar
When: 2020-12-09 (18:00-20:00)Add to your calendar

Type: Webinar
Price: Free
Cancellable: No
Max participants: 40
Booking status: 40/40 (4 in queue)
Responsible for activity:

PMI:s Talent Triangle

PMI Talent Triangle
  • Technical1
  • Leadership0
  • Strategic1
  • Sum PDU2