Till startsida

IT Standard for Business – en open source best-practise modell som gör det enklare att förstå IT för affärsfolk

Väldig ofta hör man från verksamheten att IT-organisationen är komplex och svår att förstå för någon som inte jobbar i den. IT Standard for Business utvecklades för att skapa en gemensam holistisk vy för beslutstagare från verksamheten och IT. Verksamhetens behov styr IT hanteringen och därför ligger vikten av modellen på samarbete och enkelhet.

Seminariet kommer ge en initial inblick i ”IT Standard for Business” med utgångspunkt i Projekt Management. Ramverket är väletablerat på den finska marknaden men även i Sverige finns ett ökande antal organisationer som använder det. 

Några ord om presentatören: Klaus Effkemann är Manager hos Sofigate och har många års erfarenhet från förändrings- och transformationsarbete. Han är sedan hans PMP certifiering aktiv volontär hos PMI väst. 

Välkomna kl. 17.30, vi samlas för en fika och börjar seminariet kl. 18:00 

City: Göteborg
Location: Sofigate, Drottningtorget 5, 411 03 Göteborg
When: 2018-01-30 (17:30-19:00)Add to your calendar

Kontoret finns i Centralen/Jernhuset, ingången är mittemot perrong 10 och/eller Burger King.

Type: Seminarium
Price: Free
Cancellable: No
Participants : 14/25
Responsible for activity:

PMI:s Talent Triangle

PMI Talent Triangle
  • Ways of Working0
  • Power Skills0
  • Business Acumen1.5
  • Sum PDU1.5