Till startsida

Hur påverkar kulturella skillnader projektens framgång?

Vi testar något nytt inom Jönköpings nätverket och kommer att köra en modererat paneldiskussion

Ida Rundbladh, gruppchef på WSP Management, Anneli Ridell, IT projektledare på Husqvarna AB och Robert Bejdén, projektledare på Bejdén Consulting AB, kommer att diskutera och dela med sig deras erfarenheter från internationella projekt och hur kulturella skillnader påverkar projektens framgång. 

City: Jönköping
Location: Husqvarna AB, Experience Center, Drottninggatan 2, Huskvarna
When: 2022-09-19 (17:00-18:30)Add to your calendar

Type: Seminarium
Price: Free
Cancellable: No
Max participants: 30
Booking status: 10/30
Responsible for activity:

PMI:s Talent Triangle

PMI Talent Triangle
  • Ways of Working0.5
  • Power Skills0.5
  • Business Acumen0.5
  • Sum PDU1.5