Till startsida

Hur inspirerar man med kroppsspråk och röst?

 Att leda grupper i förändring efter Corona kan komma att kräva mer av oss än någonsin. För att kunna engagera och inspirera på ett trovärdigt sätt behöver vi ha koll på vad vi sänder ut. Hur inspirerar man med kroppsspråk och röst? Hur blir man sitt eget bästa ickeverbala jag?

Gabriella som har över tjugo års erfarenhet inom sitt ämne, ger dig konkreta tips för att vässa verktygen.

Seminariet ger stor möjlighet att få bättre personliga resultat direkt. 

Gabriella Lockwall är utbildad skådespelare och en av Sveriges ledande experter inom ickeverbal kommunikation. Några av hennes återkommande beställare är Stockholms Universitet, Vasamuseet, Ledarna, Swedavia, Sveriges Kommuner och Regioner. Hon håller återkommande kurser i presentationsteknik för projektledare på företagsekonomiska institutionen (SU) och har även utbildat projektledare på Tieto Enator.  

Gabriella coachar, föreläser och håller kurser. Hon lovar ett humoristiskt, tydligt och forskningsbaserat seminarium med många praktiska exempel.
 

 

Location: Webinar
When: 2020-06-16 (12:00-12:30)Add to your calendar

Type: Webinar
Price: Free
Cancellable: No
Participants : 36/100
Responsible for activity:

PMI:s Talent Triangle

PMI Talent Triangle
  • Ways of Working0
  • Power Skills0.5
  • Business Acumen0
  • Sum PDU0.5