Till startsida

(copy)

Tillsammans med Maderik Institute of Management AB får vi en inblick i frågeställningarna:

Vad skulle det betyda för dig om du bättre förstår dina medarbetare? Skulle det vara intressant att bli framgångsrik i din kommunikation med styrgrupp och stakeholders?

● Gruppdynamik - FIRO. Hur du som projektledare kan anpassa ditt ledarskap för att nå framgång i dina projekt.

● Styrgrupp - Kommunikation med hjälp av IPU-profilanalys, kraftfullt verktyg som ger kunnande om hur olika beteendetyper fungerar tillsammans. Tar olika typer av personer till sig information på olika sätt?

● Stakeholder engagement - Kan du påverka en persons uppfattning? Metodik och verktyg för att inspirera och bli framgångsrik i din kommunikation.

I seminariet får vi inblick i hur gruppdynamik fungerar, hur du enkelt kan använda IPU:s verktyg för att bli bättre i din kommunikation och uppnå kraftfulla resultat. Föreläsningen varvas med praktiska exempel och teori.Maderik Institute of Management AB är ett oberoende företag som erbjuder rådgivning och bemanning inom två affärsområden.


● Ledarskaps- och teamutveckling

● Projekt- och förändringsledning

Vi är certifierade inom förändringsledning, projektledning och personalutveckling och har väl dokumenterad erfarenhet av våra områden.

Våra medarbetare har gedigen bakgrund från ledar- och expertroller som exempelvis projektledare, verksamhetsutvecklare, förändringsledare, utredare, regionchefer och VD från olika branscher både offentlig och privat verksamhet.

City: Stockholm
Location: EVRY, Ekensbergsvägen 113 Solna
When: 2019-04-04 (17:30-20:00)Add to your calendar

Type: Seminarium
Price: Free
Cancellable: No
Participants : 44/50
Responsible for activity:

PMI:s Talent Triangle

PMI Talent Triangle
  • Ways of Working0
  • Power Skills2
  • Business Acumen0
  • Sum PDU2