Till startsida

Gör kunskapsarbete synligt – digital visualisering i lean och agile produktutveckling

Mycket av dagens kunskapsarbete sker nästan uteslutande i det digitala. Tittar du ut över ett kontor och försöker observera vart de är på väg, hur det går och var det finns problem så är det ofta inte lätt eftersom nästan allt sker dolt i den digitala världen. 

Det finns idag många hjälpmedel för att visualisera flöden, flaskhalsar, måluppfyllelse för manuellt arbete. Detta är sådant som är enkelt att se i produktion men inte lika tydligt inom produktutveckling. Ett vanligt förekommande sätt att arbeta med visualisering av utvecklingsprocessen inom lean produktutveckling är att nyttja post-its och whiteboard, vilket blir problematiskt i distribuerade team. 

Chalmers har tillsammans med flera företag i Sverige, bland annat Volvo AB, genomfört forskning kring problematiken att digitalisera kända metodiker för visuell planering. Dessutom har de utvecklat en metodik för att visualisera den kunskap som ligger till grund för kunskapsarbete inspirerat av Toyotas checklistor. 

Dag Bergsjö forskar inom området Lean produktutveckling, systems engineering och plattformsutveckling (teknik-, produkt-och produktionsplattformar). Han är framförallt intresserad av kombinationen lean produktutveckling och produktdata hantering (PDM/PLM). I synnerhet är verktyg för Lean-produktutveckling som Puls, visuell planering och checksheets av intresse.

Amer Catic har de senaste tre åren lett arbetet med att implementera kunskapshantering inom AB Volvos utvecklingsorganisationer samt varit projektledare för det Vinnova-finansierade forskningsprojektet Vis-IT (www.projectvisit.org). Dessförinnan bedrev Amer forskning på Chalmers tekniska högskola inom kunskapshantering i produktutvecklande organisationer och har publicerat en doktorsavhandling i ämnet. 

Agenda

17.30 Mingel med lättare förtäring

17:50 Samling i lokalen. Välkomna! PMI information

18:00 Dag startar sin presentation

18:40 Kaffepaus 

19:00 Amer startar sin presentation

19:45 Frågor/Mingel

20:00 Avslut

Välkomna!

City: Göteborg
Location: VDL (Virtual Development Laboratory) på Chalmers i Johanneberg, Chalmers Tvärgata 4C, Göteborg
When: 2016-05-31 (17:30-20:00)Add to your calendar

2 PDU:er ges enligt PMI:s Talent Triangle inom Strategic and Business Management

Type: Seminarium
Price: Free
Cancellable: No
Participants : 40/50
PDU points: 2
Responsible for activity: