Till startsida

Från projektlederi till samverkan via ledarskap!

Samverkan är en accepterad, strukturerad arbetsprocess för samarbete i projekt där mål, riskanalyser, uppföljning och konflikthantering är ett gemensamt ansvar för alla inblandade parter. Vid samverkan är de inblandade parterna delaktiga under hela projektets livslängd vilket förbättrar kvaliteten, håller nere kostnaderna, parterna blir nöjdare och risken för omtag minimeras. Baserat på tanken om en gemensam projektorganisation med gemensam ekonomi, mål och visioner så behövs det utöver samverkan även en god struktur och ett ledarskap som bygger tillit och långsiktigt hållbara relationer. 

Seminariet leds av Fredrik Nilsson som är en ledarskapskonsult med lång erfarenhet inom strategisk ledning, förändringsledning och kvalificerade ledarprogram. Han följer med intresse forskningsfronten inom ledarskap, grupputveckling och förändringsarbete. Han stödjer också chefer och ledningsgrupper som har akut behov av att stärka ledarskapet, komma förbi interna låsningar och trånga passager i utvecklingsprocesser.

Välkommen att ta del av Fredriks erfarenheter och nätverka med likasinnade! Som vanligt bjuder vi på macka och kaffe.

City: Uppsala
Location: Telia, Strandbodgatan 1, 2 trappor, Uppsala
When: 2017-11-22 (17:00-18:30)Add to your calendar

Type: Seminarium
Price: Free
Cancellable: No
Participants : 34/40
Responsible for activity:

PMI:s Talent Triangle

PMI Talent Triangle
  • Ways of Working0
  • Power Skills1.5
  • Business Acumen0
  • Sum PDU1.5