Till startsida

Framtidens PMO

Välkommen till ett webinar som handlar om de viktigaste drivkrafterna och effekterna bakom ett framgångsrikt PMO, som inte bara överlever utan även skapar tydlig affärsnytta för verksamhetenoch dess intressenter.

Patrik Strömbeck och Mattias Wallén kommer i webinariet beskriva hur en PMO skapar tydliga affärsnytta och ta ställning till aktuella frågor som:

  • Kommer scaled agile att ersätta behovet av ett PMO? 

  • Kan PMO-chefen ersättas med en PMO-app i framtiden?

  • Kommer Big Data att ge framtidens PMO optimala KPI:er och därmed mer lyckade projekt?

Patrik Strömbeck är seniorkonsult på Antura AB med över 20 års erfarenhet från ledande positionerinom IT, PMO och projektbranschen i Europa och USA. 

Mattias Wallén är seniorkonsult på Antura AB med över 15 års erfarenhet att av att etablera, utveckla och stötta PMO inom bank och försäkring,tillverkande industri, kommuner, landsting samt myndigheter.

Länken till webinaret kommer att skickas i ett separat mail några dagar innan eventet.

City: Webinar
Location: Skickad länk
When: 2019-10-15 (12:00-13:00)Add to your calendar

Type: Webinar
Price: Free
Cancellable: No
Responsible for activity:

PMI:s Talent Triangle

PMI Talent Triangle
  • Ways of Working1
  • Power Skills0
  • Business Acumen0
  • Sum PDU1

Documents