Till startsida

Effekthemtagning - Lägg grunden till att realisera nyttan, från projektstart till det önskade läget!

Presentationen - endast tillgänglig för medlemmar

 

City: Uppsala
Location: Donald Davies & Partners, Kungsgatan 62
When: 2015-10-15 (08:00-09:30)Add to your calendar

Seminariet tar upp viktiga hörnstenar att arbeta med för att kontinuerligt ha fokus på effekt och nytta, före, under och efter projekttiden. Hur formuleras effektmålen? Hur mäts de? Hur följs de upp? Det är också viktigt att väva in detta arbete i redan befintliga processer och modeller för slippa mer overhead och administration. Förutom ett ramverk att lägga på minnet diskuterar vi praktiska erfarenheter och goda exempel kring effekthemtagning.

Annika Stanley Wandebäck är senior konsult på Donald Davies & Partners med lång erfarenhet från att utveckla organisationers projektarbete och effektivitet.

Mötet inleds med frukost 08:00, varefter presentation och diskussion tar vid fram till 09:30.

Type: Seminarium
Price: Free
PDU points: 1.5
Responsible for activity: