Till startsida

Dynamisk styrning - Beyond Budgeting

På webinariet kommer Rikard Olsson, VD på Beyond Budgeting Advisory Ekan Management, beskriva hur principerna bakom Beyond Budgeting kan användas i organisationer för att få till en mer dynamisk styrning, med fokus på projekt- och portföljstyrning.

 Rikard kommer sätta Beyond Budgeting i en kontext och hur det hänger samman, eller i vissa fall kompletterar agil styrning.

Location: Webinar
Language: Svenska
When: 2020-12-10 (12:00-13:00)Add to your calendar

Länk till webinar kommer på mail efter bokningen. 

Type: Webinar
Price: Free
Cancellable: No
Max participants: 100
Booking status: 46/100
Responsible for activity:

PMI:s Talent Triangle

PMI Talent Triangle
  • Technical0.5
  • Leadership0
  • Strategic0.5
  • Sum PDU1

Documents