Till startsida

Driva fordonsupphandlingsprojekt med politik och dyraste marken

City: Västerås
Location: ABB Meeting Point, Mimer Ingång T7. Rum Edström
When: 2017-05-03 (17:30-19:30)Add to your calendar

Seminariet handlar om arbetet att driva fordonsupphandlingsprojekt inom ett politiskt styrt infrastrukturprogram som innebär att bygga på Sveriges dyraste mark.
 
Johan och Erik från företaget OMT AB har sedan 2013 lett ett arbete med att upphandla nya spårvagnar till trafikförvaltningens program Spårväg City, Stockholm. Presentationen syftar till att beskriva komplexiteten i projektledning inom infrastrukturella miljardprojekt som sträcker sig över 10-tals år, styrt av olika politiska agendor med ett mycket stort engagemang från media och olika intressentgrupper.   
 
Några av projektets utmaningar:
- Beslutsprocessen (inga egna beslut, allt ska dokumenteras och beredas).
- Projektets struktur och budgethantering.
- Intressenthantering (operatör, resenärer, markägare, politiker m.fl.).
- Provkörning av nya spårvagnar (A35).
- Tillgänglighetsanpassning av befintliga spårvagnar (A34) till ny infrastruktur.
- Fordonsförsörjningsplan och marknadsundersökning.
- Ändrade förutsättningar under projektets gång.

Fika från kl. 17

Type: Seminarium
Price: Free
Cancellable: No
Max participants: 40
Booking status: 5/40
Responsible for activity:

PMI:s Talent Triangle

PMI Talent Triangle
  • Technical1
  • Leadership0
  • Strategic1
  • Sum PDU2