Till startsida

Din projektmodell gör dig sämre på effektiv resultathemtagning

 

Många projektmodeller ger ett bra stöd för de praktiska handgreppen för att planera saker som business case, ROI och för att göra effekthemtagning. Ändå misslyckas många organisationer med just detta.

I detta webinar visar Johan Enfeldt från Visuell Planering en vanlig orsak, nämligen att arbetet med business case och effekthemtagning drivs alltför separat från arbetet med att leverera projekten. Vi visar också exempel på hur arbetet kan läggas upp och stöttas med IT-stöd.

 

City: Stockholm
Location: Webinar
When: 2020-09-24 (11:30-12:30)Add to your calendar

Type: Webinar
Price: Free
Cancellable: No
Max participants: 30
Booking status: 6/30
Responsible for activity:

PMI:s Talent Triangle

PMI Talent Triangle
  • Technical0.5
  • Leadership0
  • Strategic0.5
  • Sum PDU1