Till startsida

Del 1 - Utveckla ditt team så att de kan bygga och äga sin projektplan med hjälp av Visual Project Management.

City: Uppsala
Location: Akademiska sjukhuset, ing 13. För folk med GPS kan ni skriva "inre sjukhusvägen". Lokalen heter "Munin" och ligger en trappa upp ( står Fastighet och Service på dörren)
When: 2018-04-25 (17:00-19:30)Add to your calendar

Visual Project Management har blivit ett av de bästa sätten att hantera ändringar i ett projekt. När det kommer till att förbättra kommunikation, samarbete och riskidentifiering kommer man mycket långt med att visualisera processer och arbetsflöden.

I denna workshop bygger vi tillsammans ett projekt med visuella projekthanteringsverktyg, identifierar den kritiska linjen, risker och hur vi kan lägga till en buffert i vår plan.

För att kunna gå djupare i ämnet kommer vi att hålla detta ämnet över 2 tilfälle, gärna boka del 2, 23e Maj

 

Type: Nätverksträff
Price: Free
Cancellable: No
Responsible for activity:

PMI:s Talent Triangle

PMI Talent Triangle
  • Technical2
  • Leadership0
  • Strategic0
  • Sum PDU2