Till startsida

Bokcirkel: Att leda osäkra och komplexa projekt

Denna gång fortsätter bokcirkeln med Ragnarsson/Marmgren: "Att leda osäkra och komplexa projekt".

När är ett projekt komplext och när är det komplicerat? Och hur styr man ett komplext projekt - med en detaljerad metodik eller öppnare ramar? Vad krävs av yttre styrning, ledningen och projektmedlemmarna? Och hur hanterar man att världen hela tiden ändrar sig?

Boken kan köpas från till exempel Studentlitteratur https://www.studentlitteratur.se/#9789144091723/Att%2Bleda%2Bosäkra%2Boch%2Bkomplexa%2Bprojekt/  och Adlibris
https://www.adlibris.com/se/bok/att-leda-osakra-och-komplexa-projekt-fran-styrning-och-kontroll-till-stod-for-sjalvorganisering-9789144091723

Välkommen till en intressant kväll där vi tar avstamp i boken och jämför den med egna erfarenheter.

City: Linköping
Location: Knowit, Klostergatan 13, Linköping
When: 2019-05-21 (18:00-20:00)Add to your calendar

Aktivitetsansvariga: Paul Leffler & Tom Björkholm

Type: Seminarium
Price: Free
Cancellable: No
Max participants: 20
Booking status: 8/20

PMI:s Talent Triangle

PMI Talent Triangle
  • Technical0
  • Leadership1
  • Strategic1
  • Sum PDU2