Till startsida

Bokcirkel - Den digitala arbetsplatsen

En bokcirkelkväll om den digitala arbetsplatsen. Före kvällen läser vi boken. Under kvällen diskuterar vi vi boken vi läst och jämför bokens råd med den kunskap och erfarenhet deltagarna har.

Kvällens bok är: "Den digitala arbetsplatsen" av Oscar Berg och Henrik Gustafsson. Boken kan t.ex. köpas som pappersbok från Bokus, som eBok från Bokus, som papperbok från Adlibris eller som eBok från Adlibris, samt från andra bokhandlare.

Många digitala arbetsmiljöer är dåligt utformade, svåra att förstå och frustrerande att använda. Detta försvårar för medarbetarna att utföra sitt arbete, både enskilt och i samarbete med andra. Det leder också till stress och ohälsa vilket drar ner engagemanget för arbetet och arbetsplatsen. Konsekvensen blir minskad produktivitet och innovationsförmåga för medarbetarna och för organisationen som helhet.

Ingen organisation har råd med detta slöseri i längden. Ska de lyckas med sin digitala transformation måste de göra något åt detta. Inte imorgon. Nu.

Författarna Oscar Berg och Henrik Gustafsson presenterar här ett konkret angreppssätt och metodik för hur man kan åtgärda problemen i den digitala arbetsmiljön, lyfta medarbetarna och skapa förutsättningar för en framgångsrik digitalisering och digital transformation av verksamheten.

Med tanke på Covid-19-läget i Östergötland håller vi det här mötet som ett virtuellt möte i MS-Teams. Länk för att koppla upp sig kommer att skickas ut till de anmälda.

Välkommen!

Ort: Linköping
Plats: Virtuellt Teams-möte
När: 2020-11-25 (kl 18:00-20:00)Lägg till i din kalender

Aktivitetsansvariga: Paul Leffler och Tom Björkholm

Typ: Nätverksträff
Kostnad: Gratis
Avbokningsbar: Nej
Antal bokade : 11/20

PMI:s Talent Triangle

PMI Talent Triangle
  • Ways of Working0,5
  • Power Skills1
  • Business Acumen0,5
  • Summa PDU2