Till startsida

Att prioritera utvecklingsprojekt med japansk produktutvecklingsmetodik

Vid detta tillfälle blir ni guidade genom en metodik, inspirerad av japansk produktutvecklingsmetodik, som används för att prioritera projekt. I en mix av teori och praktik berör vi hela processen från idéer till en balanserad projektportfölj. Metoden gör prioriteringsbesluten transparenta och spårbara till företagets strategi. Detta kombinerat med genomförbarhetsparametrar möjliggör en prioritetsordning för att realisera strategin. Genom spårbarheten blir det även tydligt hur oförutsedda händelser påverkar strategirealiseringen.

Välkomna!

City: Göteborg
Location: Knowit, Östra Hamngatan 16, Göteborg
When: 2018-04-26 (17:15-19:30)Add to your calendar

Type: Seminarium
Price: Free
Cancellable: No
Participants : 16/40
Responsible for activity:

PMI:s Talent Triangle

PMI Talent Triangle
  • Ways of Working0
  • Power Skills0
  • Business Acumen2
  • Sum PDU2