Till startsida

Att driva transformation med kund och affärsvärden i fokus

Lisa Franzi Business Manager inom Telias största Transformationsinitiativ kommer och berättar om sina erfarenheter av att driva förändring inom förtaget som både har en lång anrik historia och samtidigt befinner sig i en oerhört konkurrensutsatt bransch.

Ett arbete som initierades med ett tydligt kundfokus och bygger på att Telia ska lyckas möte kunderna på ett digitalt och flexibelt sätt i alla kundmöten.

  • Vilka är de största lärdomarna?

  • Vilka har varit de största utmaningarna?

  • Vilka misstag har gjorts?

  • När har det funnits anledning att fira?

Lisa delar också med sig av sina personliga tankar kring vilken typ av ledarskap som krävs för att driva denna typ av uppdrag.

City: Göteborg
Location: Knowit, Östra Hamngatan 16, Göteborg
When: 2019-08-28 (17:30-19:30)Add to your calendar

Type: Seminarium
Price: Free
Cancellable: No
Participants : 28/30
Responsible for activity:

PMI:s Talent Triangle

PMI Talent Triangle
  • Ways of Working0
  • Power Skills1
  • Business Acumen0.5
  • Sum PDU1.5