Till startsida

Att använda WBS i praktiken (webinar)

Work Breakdown Structure (WBS) är ett centralt verktyg för projektledare inom PMI för att tydliggöra projektets omfattning och kommunicera det till projektets intressenter. Men hur skapar man en bra WBS? Hur används den för att planera och genomföra projektet på ett effektivt sätt? 

I detta webinar kommer grunderna om WBS att gå genom samt olika sätt att använda WBS i praktiken.

Webinariet hålls av Klas Skogmar som är grundare till Breakdownstructure AB och en viktig del i teamet som utvecklar ISO standarden för WBS.

Information om hur du ansluter dig till webinaret kommer att mailas ut dagarna innan det genomförs. 

City: Webinar
When: 2017-10-25 (17:30-19:00)Add to your calendar

Klas Skogmars presentation

Type: Webinar
Price: Free
Participants : 71/100
Responsible for activity:

PMI:s Talent Triangle

PMI Talent Triangle
  • Ways of Working1.5
  • Power Skills0
  • Business Acumen0
  • Sum PDU1.5