Till startsida

Agilitet – möjlighet eller hot?

Vi kommer att belysa olika aspekter av den Agila trenden vad gäller möjligheter och utmaningar kopplade till exempel från verkligheten.

City: Göteborg
Location: Sigma, Lindholmspiren 9, 417 56 Göteborg
When: 2018-05-23 (17:00-20:00)Add to your calendar

Type: Seminarium
Price: Free
Cancellable: No
Max participants: 17
Booking status: 16/17
Responsible for activity:

PMI:s Talent Triangle

PMI Talent Triangle
  • Technical2
  • Leadership0
  • Strategic0
  • Sum PDU2