Till startsida

Agila arbetsätt för metodutveckling - fungerar det?

På CSN provar vi just nu att samla förvaltningen och utvecklingen av våra metoder och modeller i en gemensam metodfunktion. 

Här hanterar vi bland annat arbetssätt för verksamhetsutveckling, systemutveckling, scrum och itil. Genom samordning över avdelningsgränserna - utifrån en helhetssyn - minskar risken för otydlighet och att det blir glapp eller överlapp mellan våra arbetssätt. Vi arbetar agilt enligt Scrum och planerar arbetet i 4-veckorssprintar utifrån en backlogg som fylls med innehåll efter behov som dyker upp i vardagen. 

Det kan vara projekt som behöver stöd, förslag från medarbetare eller behov av anpassningar i metoder och modeller utifrån förändringar som sker i omgivningen. Jag berättar om hur vi gör för att tänka helhet och faktiskt få saker gjorda.

Kvällens talare är Ann-Louice Hammarberg, Enheten Utveckling för kund, CSN, Sundsvall. Seminariet gavs på Passion for Projects i Göteborg 2018 där det rönte stor uppmärksamhet och blev en succé.

City: Uppsala
Location: Akademiska Sjukhuset, ingång 13
When: 2018-04-18 (16:30-18:30)Add to your calendar

16.30-17.00 Fika och mingel
17.00-18.30 Seminarium och diskussioner

Type: Seminarium
Price: Free
Cancellable: No
Max participants: 30
Booking status: 21/30
Responsible for activity:

PMI:s Talent Triangle

PMI Talent Triangle
  • Technical0
  • Leadership2
  • Strategic0
  • Sum PDU2