Till startsida

Agil förändringsledning - i samarbete med ACMP Sweden

Förändringsledning fokuserar på människorna i förändringen och på att åstadkomma positiva och bestående beteendeförändringar. Det är först när människorna (medarbetare, kunder m.fl.) använder och nyttjar förändringens fulla potential som vi kan säga att vi uppnått förändringens syfte.  

På detta seminarium berättar Carina Burguete hur man arbetat med agil förändringsledning vid införandet av två nya socialförsäkringar på Försäkringskassan. Vi kommer att gå igenom några av grunderna i förändringsledning, hur vi arbetade med ledning och medarbetare på olika nivåer i organisationen, hur man kan arbeta med förändringsledning i en agil utvecklingsverksamhet och vilka fördelar som finns med ett sådant angreppssätt.

Med sig i samtalet har hon Karin Holmberg och Charlotta Nordström. Samtliga talare har en bred och mångårig erfarenhet av såväl verksamhetsutveckling som förändringsledning och är medlemmar i ACMP Sweden, den svenska avdelningen av den internationella organisationen Association of Change Management Professionals.

Det kommer också att ges tid för diskussion och frågeställningar. Välkomna!

City: Malmö
Location: Va Syd Hjälmaregatan 3
When: 2020-02-11 (17:30-20:30)Add to your calendar

PMI bjuder på enklare förtäring, seminariet är på svenska

Type: Seminarium
Price: Free
Cancellable: No
Participants : 30/35
Responsible for activity:

PMI:s Talent Triangle

PMI Talent Triangle
  • Ways of Working1
  • Power Skills1
  • Business Acumen0
  • Sum PDU2