* 🤖PMI Infinity - GenAI för Projektledare och mycket mer! *

Aktuella aktiviteter

MAJ

22

Seminarium | Gothenburg

How AI can revolutionize your business?

MAJ

30

Seminarium | Uppsala

Insights from 40 Years of IT Project Management: Lessons Learned and Best Practices

JUN

3

Seminarium | Malmö

Projektkontor i teorin och praktiken

JUN

10

Seminarium | Malmö

Hur berörs du som projektledare av de Globala Målen?

PMI Infinity - AI för projektledare

PMI infinity är en AI-assistent för projektledare, baserad på PMI:s kunskapspool. Som medlem har du tillgång till PMI Infinity gratis!

Läs mer

Vi letar just nu efter nya volontärer till vårt team inom Partnerskap

PMI Sweden Chapter söker volontärer till Partnerskaps-teamet för att förbättra relationerna med partners och stärka projektledningsnätverket i Sverige. Uppgifter inkluderar kommunikation med partners, öka synligheten för sponsorer och uppdatera dem om kommande evenemang. Önskade egenskaper är fokus på kundnöjdhet, relationsbyggande samt kommunikation. Volontärarbete erbjuder möjlighet till karriärutveckling, personligutveckling samt erbjuder PDU för dig som är certifierad.

Läs mer

Resource Release: Navigating AI in Project Management - Presentation Deck Coming Soon!

PMI Sweden chapter and our passionate project team are overwhelmed by the support for and interest shown in our recent cutting-edge report, "𝑵𝙖𝒗𝙞𝒈𝙖𝒕𝙞𝒏𝙜 𝘼𝑰 𝒊𝙣 𝙋𝒓o𝒋𝙚𝒄𝙩 𝙈𝒂𝙣𝒂𝙜𝒆𝙢𝒆𝙣𝒕." We're grateful for the community's engagement and enthusiasm, which fuels our ongoing dedication to advancing AI in project management.

Läs mer

Case Study Report: Navigating AI in Project Management

We are proud to introduce the latest addition to our AI in Project Management exploration - the 'Navigating AI in Project Management - A PMI Chapters Collaboration' case study report. This comprehensive report delves into real-world applications of AI in project management, showcasing stories and insights from project managers worldwide. It serves as a testament to the transformative power of AI, offering hands-on experiences, challenges, and successes encountered in integrating AI into project management strategies. As we continue to forge the path toward digital leadership and innovation, this report aims to inspire and guide PMI members and the project management community at large in harnessing AI's potential for enhancing project outcomes. We invite you to explore these case studies to gain a deeper understanding of AI's impact and how it can shape the future of project management.

Läs mer

Sponsorer

Följ oss på Linkedin Följ oss på facebook

I PMI Sweden Chapter får projektledare möjlighet till
erfarenhetsutbyte, nätverksbyggande och vidareutbildning.

Project Management Institute Sweden Chapter

Postadress: Box 7380 S-103 91 Stockholm
www.pmi-se.org | info@pmi-se.org

Obs, det går inte att svara på detta mail.
Vill du komma i kontakt med oss gör du det här: https://www.pmi-se.org/Kontakt