PMI SE Nyhetsbrev 22-06-03

Aktuella aktiviteter

AUG

13

Webinar | Webinar

Mentorship Program Autumn 2024 Introduction

Arbetet något man utför eller en plats man åker till?

Är du tillbaka på arbetsplatsen eller jobbar du fortfarande hemifrån? Många jag möter gillar att vara tillbaka och träffa kollegor medan andra gärna vill fortsätta jobba hemifrån då det förenklat att få ihop livspusslet.

Läs mer

För varje svar i Swedish Project Review 2022, kommer KPMG att donera 50 kronor för direkt humanitär hjälp till Ukraina

PMI Sweden Chapter och KPMG inbjuder dig att delta i undersökningen Swedish Project Review 2022. Vi har förlängt undersökningens deadline till fredagen den 24 juni 2022. Vi uppskattar din värdefulla input till denna rapport. Därför, för varje enkätsvar vi får, kommer KPMG Sverige att donera 50 SEK till Sweden Stands with Ukraine för omedelbart och brådskande humanitärt stöd direkt till de drabbade människorna i kriget i Ukraina! Detta gäller även retroaktivt för dig som redan har gjort undersökningen. Denna undersökning är anonym och tar mindre än 10 minuter att fylla i. Slutrapporten Swedish Project Review 2022 publiceras i slutet av sommaren 2022. 

Tack för ditt bidrag! Om du har några frågor, vänligen kontakta javier.lara.cartagena@kpmg.se. 

För att läsa mer vad PMI Sweden Chapter gör för att stödja Ukraina, besök: www.pmiforukraine.eu. 

 

Link till enkät: https://tinyurl.com/2p893ww8

 

Att genom en agil och transformativ förändringsledning skapa en koncern som står mycket starkare

Under kvällen får vi höra och ta del av en förändringsledning för hela kommunkoncernen.

I Växjö kommun finns mer än 7500+ anställda. Program-, projekt- och utvecklingsarbeten ska genomsyra arbetssätt för att ge ett bättre mervärde för invånare, företag och besökare.

Ort: Växjö
Plats: TBD
När: 2022-08-22 (kl 18:00-20:00)

 

Läs mer

Sponsorer

Följ oss på Linkedin Följ oss på facebook

I PMI Sweden Chapter får projektledare möjlighet till
erfarenhetsutbyte, nätverksbyggande och vidareutbildning.

Project Management Institute Sweden Chapter

Postadress: Box 7380 S-103 91 Stockholm
www.pmi-se.org | info@pmi-se.org

Obs, det går inte att svara på detta mail.
Vill du komma i kontakt med oss gör du det här: https://www.pmi-se.org/Kontakt