Nyhetsbrev 2019-03-14

Aktuella aktiviteter

MAR

21

Seminarium | Göteborg

Managing complex Change projects, e.g. major Mergers and Acquisitions (M&A)

MAR

27

Seminarium | Malmö

Att uppnå förändring med hjälp av DICE modellen

APR

1

Seminarium | Linköping

Vad gör vi egentligen med Lessons Learned?

APR

4

Seminarium | Malmö

Project Management and Sustainability

APR

4

Seminarium | Stockholm

Hur anpassar du ditt ledarskap till olika målgrupper i rollen som projektledare?

APR

10

Seminarium | Göteborg

Nyttovärdering med PENG

APR

11

Seminarium | Stockholm

Lyckas med Nyttorealisering i innovation och projekt

Ett fullsatt Passion for Projects Congress!

Ett stort tack till alla besökare, sponsorer och volontärer för två energigivande dagar

Kongressen avslutades med keynote och PMI Board of Directors Thomas Walenta. Avslutningsvis applåderades alla engagerade volontärer som lagt många timmar inför och under kongressen. Vi ses igen nästa år, då i Malmö!

Fortsatta utmaningar för organisationer att leverera framgångsrika projekt

KPMGs och PMIs senaste rapport inom projekt- och förändringshantering visar på stora skillnader i vad organisationer säger sig behöva för att driva framgångsrika projekt och vad som faktiskt finns att tillgå. IT-industrin toppar listan på branscher som har relativt välutvecklade arbetssätt och förmågor, medan energibranschen och offentlig verksamhet upplever större svårigheter.

Läs mer

Hög förändringstakt kräver skarpa Projektkontor

Många projektkontor brottas med att leva upp till outtalade förväntningar, har ett otydligt mandat och ibland upplevs de vara metodpolis och byråkrat. Hur kan du skapa ett skarpt projektkontor som bidrar till verksamhetens framgång?

Läs mer

Samspel & Rävspel – ideal och verklighet på jobbet

Vi har intervjuat Åsa Lundquist Coey, Sveriges första Doktor (Ph.D) i Management & Complexity med en M.Sc i Organisation & Leadership och en bakgrund som jurist, pedagog och coach. Hennes femte bok med titeln ”Samspel & Rävspel – ideal och verklighet på jobbet” har just blivit utgiven.

Läs mer

Ny styrelse för 2019 är vald

PMI Sweden Chapter genomförde traditionsenligt sitt årsmöte innan Passion for Projects Congress. Under mötet valdes den nya styrelsen, med Therese Helander som ny ordförande efter Cecilia Svensson som istället får titeln “Past President”.

Läs mer

Sponsorer

Följ oss på Linkedin Följ oss på facebook

I PMI Sweden Chapter får projektledare möjlighet till
erfarenhetsutbyte, nätverksbyggande och vidareutbildning.

Project Management Institute Sweden Chapter

Postadress: Box 7380 S-103 91 Stockholm
www.pmi-se.org | info@pmi-se.org