Nyhetsbrev 2017-05-25

Lediga volontärsroller i medlemskapsgruppen

Brinner du för projektledning och har en god förmåga att uttrycka dig i skrift? Webbredaktionen inom arbetsgruppen för medlemsvärde söker skribenter. Arbetsgruppen för medlemsvärde verkar för att ge våra medlemmar så mycket glädje och nytta som möjligt av sitt medlemskap i PMI SE. Detta gör vi framförallt genom att lägga fokus på vad vi kan göra mer genom webben, framförallt som inloggad medlem. I närtid handlar det om att skapa möjligheter till att spela in våra seminarier, skapa en plattform för webbinarier, men framförallt att skapa mer och bättre innehåll på vår webbsida, www.pmi-se.org.

Läs mer

Konsten att beställa ett projekt

Den 18 maj genomfördes seminariet Konsten att beställa ett projekt! Ett lyckat Seminarium. Många kom trots det mycket fina vädret. Deltagarna placerades i grupper om fyra. De fick diskutera och fika under hela seminariet ett uppskattat och avslappnande inslag i en annars så viktigt diskussion. Många deltagare bidrog väldigt positivt. Under de diskussionerna som skedde under kvällen belystes behovet av utbildade beställare men även möjligen att kunna certifiera sig som beställare, var säger du? Är det något som du ser ett behov av? http://www.pmi-se.org/Kalendarium/Konsten-att-bestalla-ett-projekt_Uppsala_2017-05-18

Läs mer

Nyhetsbrev Enkät

Hej! För att förbättra våra nyhetsbrev och matchar bättre vår medlemmars behov så ber vi er alla att svara på bifogat korta enkät. Det tar inte mer än 3 minuter och kommer ge oss mycket värdefull information som vi kommer använder för en ”Makeover” av Nyhetsbreven efter sommaren. Vänligen delar med dig dina synpunkter här. Stort tack på förhand!

Läs mer

Newsletter Survey

Hi! In order to improve our newsletters and better match with the demand of our members we would kindly ask you to answer the attached short surrvey. It doesn't take more than 3 minutes and will give oss a lot of important information that we will use in a "makeover" of the newsletter after summer. Please share your opinion with us here! Big thanks in advance!

Läs mer

Aktuella aktiviteter

AUG

23

Seminarium | Stockholm

Mot olika mål - om varför kommunikation i och runt projekt är avgörande för att lyckas

AUG

27

Seminarium | Växjö

Hur skulle du säga?® - Träna din kommunikationsförmåga för besvärliga situationer.

AUG

28

Seminarium | Stockholm

Multiprojektstyrning med Critical Chain i Agila projektmiljöer

AUG

29

Seminarium | Malmö

Kunskap är en skattkista! Ta chansen att bli bättre på att samla er projektskatt och dela med er av den till andra!

SEP

5

Seminarium | Jönköping/Huskvarna

Nyttovärdering med PENG

SEP

5

Seminarium | Malmö

Creating and capturing value by value management

SEP

6

Nätverksträff | Linköping

Programmen du älskar och hatar

SEP

13

Seminarium | Göteborg

Multiprojektstyrning med Critical Chain i Agila projektmiljöer

SEP

13

Seminarium | Malmö

Small Sins Allowed in Project Management

Sponsorer

Följ oss på Linkedin Följ oss på facebook

I PMI Sweden Chapter får projektledare möjlighet till
erfarenhetsutbyte, nätverksbyggande och vidareutbildning.

Project Management Institute Sweden Chapter

Postadress: Box 7380 S-103 91 Stockholm
www.pmi-se.org | info@pmi-se.org