Nyhetsbrev Volontärer PMI SE 2018-2

Aktuella aktiviteter

AUG

13

Webinar | Webinar

Mentorship Program Autumn 2024 Introduction

Nya styrelseledamöter 2018

Styrelsen för PMI Sweden Chapter har fått två nya styrelsemedlemmar; Ola Stenson, Daniel Stenholm och Thomas Larsson. Nedan följer en kort beskrivning av var och en av de nya styrelsemedlemmarna som hälsas varmt välkomna till styrelsen:

Ola Stensson är civilekonomen kompletterad med utbildning inom informatik, elektroteknik och psykologi. Han har en lång bakgrund inom telekomindustrin. Sedan cirka tjugo år tillbaka har han arbetat som konsult och huvudsakligen inom projektledning. Han arbetar numera inom Arkatay Consulting, där han är verksam inom utbildning och rådgivning med avseende på projektmognad. Inom PMI Sweden kommer Ola att vara ansvarig för Outreach. Vilket innebär att skapa kunskap om PMI inom företag och organisationer, som t ex universitet och högskolor.

Daniel Stenholm arbetar dagligen som doktorand på Chalmers där han brinner för att effektivisera kunskapsöverföring mellan projekt inom produktutveckling. Han har nu med glädje intagit rollen som ansvarig för medlemskap inom PMI SE och kommer lägga fokus på att öka medlemsvärdet för de över 1600 medlemmarna som idag finns men även kämpa efter att öka denna siffra. Har ni några tankar, funderingar eller förslag på hur medlemsvärdet kan ökas eller allmänt kring medlemskap så når ni Daniel på Daniel.Stenholm@pmi-se.org alternativt https://www.linkedin.com/in/danielstenholmdotcom/.

Thomas Larsson finns inom elektronikbranschen och utvecklar affärer med befintliga och nya kunder. Då är det bra med en gedigen bakgrund inom projektledning för att skapa långsiktiga och hållbara affärsrelationer. Thomas har varit volontär i Syd sedan 2011 och tar nu över stafettpinnen efter Katarina Strömberg. En viktig uppgift blir att stötta och utveckla nätverken utanför de större städerna.

Stort tack...

...till alla volontärer som deltog i Göteborg 11-13 Mars på MiniLIM, Speakers Dinner och Passion for Projects. På söndagen hölls Mini-LIM (Leadership Institute Meeting) där deltagande volontärer fick en djupare insikt i vad PMI är och står för både globalt och lokalt, kompetensutveckling och nätverkande. På kvällen träffades vi volontärer igen tillsammans med inbjudna talare för middag och mingel på restaurangen The Concept på Speakers Dinner. Glöm inte att utan er volontärer hade inte PMI Sweden Chapter funnits. Vi hoppas att så många som möjligt av er deltar som volontärer nästa år då Passion for Projects hålls i Stockholm i mars! // PMI Sweden Chapter

Kick-off PFP2019

Om du vill uppleva ett projekt med stort engagemang och ett passionerat team så ska du vara med och hjälpa till att arrangera nästa års stora projektevent, PFP 2019 i Stockholm. Anmäl ditt intresse till Jennifer.Teodorsson@pmi-se.org så snart som möjligt eller kom och delta i Kick Off PFP2019!
Ort: Stockholm
Plats: Clarion Hotel Stockholm - Ringvägen 98 Stockholm
När: 2018-05-25 (kl 17:00-20:00)

Läs mer

Sponsorer

Följ oss på Linkedin Följ oss på facebook

I PMI Sweden Chapter får projektledare möjlighet till
erfarenhetsutbyte, nätverksbyggande och vidareutbildning.

Project Management Institute Sweden Chapter

Postadress: Box 7380 S-103 91 Stockholm
www.pmi-se.org | info@pmi-se.org

Obs, det går inte att svara på detta mail.
Vill du komma i kontakt med oss gör du det här: https://www.pmi-se.org/Kontakt