Extra Nyhetsbrev Volontärer om PfP16

Aktuella aktiviteter

MAJ

30

Seminarium | Uppsala

Insights from 40 Years of IT Project Management: Lessons Learned and Best Practices

JUN

3

Seminarium | Malmö

Projektkontor i teorin och praktiken

JUN

10

Seminarium | Malmö

Hur berörs du som projektledare av de Globala Målen?

Volontärsextra

Äntligen! Våra volontärskollegor har jobbat väldigt hårt under året och det gör att vi har en fantastiskt Passion for Projects Congress 2016 att se fram emot som äger rum den 14-15 mars 2016 i Uppsala. Men vi behöver alla hjälpas åt för att det ska ge mest värde för våra talare, besökare, sponsorer, medlemmar, volontärer som vi själva och förhoppningsvis ska det även kunna ge oss press-täckning. För att vi ska kunna bli Skandinaviens största marknadsplats för projektledare och erbjuda både kompetensutvecklande seminarier OCH nätverkande behöver vi säkerställa att deltagandet är tillräckligt. Och det är här som vi vänder oss till dig som är volontär att vara ambassadör för vår kommande kongress. Vi är alla tillsammans ansvariga för att nå ut till så många som på något sätt a som vill inspireras att bli framgångsrikare i sitt sätt att driva projekt. Hur kan du hjälpa till ? - sprida flyers och visitkort i ditt nätverk, på kaffe-automater, parkeringsautomater, i möten mm där du vet att projektledare samlas. - connecta med andra volontärer på Fb och LinkedIn och dela, gilla och kommentera på varandras inlägg. - sprid filmen från förra årets PFP i olika sammanhang där projektledare möts, gruppmöten mm https://www.youtube.com/watch?v=mawEfJBJDWI - tipsa om att lägga upp material på Intranät för att sprida till ännu fler på ditt företag. - tipsa om att anmäla sig före den 31 januari 2016, då early-bird pris gäller. Har du frågor vänd dig direkt till pfp@pmi-se.org Jag har själv redan anmält mig och jag ser fram emot att vi tillsammans gör Passion for Projects Congress 2016 till det eventet man inte vill missa under året om man jobbar inom projektledning – jag ser fram emot att ses i Uppsala! Cecilia

Flyer Svenska

Läs mer

Extra for Volunteers

Finally! Our fellow volunteers have been working very hard during the past year and as a result – in about two months we can look forward to yet another fantastic Passion for Projects Congress in Uppsala, just north of Stockholm, on March 14-15th. Together we can make it happen – we need to make the most of this opportunity – give value to speakers, participants, sponsors, members, fellow volunteers and hopefully our common effort will also give us press-coverage. To become Scandinavia’s largest meeting place for people in project management and to offer both competence development AND networking we need a substantial number of participants. This is where we all come in, and where we can ensure the success – if we all become ambassadors for the coming congress. We are all responsible for reaching out to as many as possible who wants to be inspired and become more successful in their way of running projects. What can I do to ensure success? - spread flyers and business cards in your network, coffee machines, parking meters, in meetings where people in project management gather. - connect with other volunteers on Facebook, LinkedIn and share, like and comment on each other’s postings. - spread the film from last year’s Congress in all types of meetings and gatherings where people in project management meet https://www.youtube.com/watch?v=mawEfJBJDWI - suggest to share flyers and information on Intranet in order to share to all within your company – remember sharing is caring. - suggest all peers and colleagues to register before January 31th, 2016 when the early-bird expires. If you have any questions, email directly pfp@pmi-se.org I am already registered and I am looking forward to fulfilling Passion for Projects Congress 2016 into one of the events in this region that certainly wouldn’t want to miss out on, if you are working in the field of project management – hope to see you in Uppsala already on March 13th! Most welcome to Uppsala ! Cecilia

Flyer English

Läs mer

Film PfP15

Läs mer

Dags att anmäla sig!

Logga in med ditt medlemsnummer på pmi-se.org. Där finner du förutom passion for Projects 14-15/3 nu även möjligheten att anmäla dig till den exklusiva volontärsaktiviteten på söndagen 13/3. Mini-LIM på söndagen är endast öppen för aktiva volontärer och vi använder eftermiddagen till kompetenshöjning, informationsspridning och nätverkande. På kvällen bjuds alla volontärer även in till Speakers dinner där vi får möjlighet att träffa några av de som talar på Passion For Projects. Så, logga in, anmäl dig till Passion For Projects, mini-LIM och Speakers dinner NU men för de exklusiva volontärsaktiviteterna absolut allra senast 12/2. Eventuella allergier mejlar du till Henrik Stadler på följande mejladress: henrik.stadler@pmi-se.org Passa även på att ta möjligheten att lära mer om möjligheterna i vårt CMS i utbildningarna/introduktionerna/frågestunderna 14/1 resp. 21/1. Anmäl dig på samma sätt! /Christina

Time to register!

Log in with your member-id at pmi-se.org. In addition to Passion for Projects March 14th-15th you will also find the possibility to register for the exclusive volunteer-activity on the Sunday before. The mini-LIM on Sunday March 13th is only open for active volunteers and we will use the afternoon for competence development, information and networking. In the evening all volunteers are also invited to the Speakers dinner when we will get the opportunity to meet some of the Speakers at Passion for Projects. So, log on, register for Passion for Projects, mini-LIM and Speakers dinner NOW, but for the volunteer exclusive events LATEST Feb 12th. If you have any allergies send an e-mail to Henrik Stadler at the following e-mail address: henrik.stadler@pmi-se.org Also, take the opportunity to learn more about our possibilities in our new CMS i the training/introduction/question times Jan 14th and Jan 21st. Sign up in the same way. /Christina

 

 

Sponsorer

Följ oss på Linkedin Följ oss på facebook

I PMI Sweden Chapter får projektledare möjlighet till
erfarenhetsutbyte, nätverksbyggande och vidareutbildning.

Project Management Institute Sweden Chapter

Postadress: Box 7380 S-103 91 Stockholm
www.pmi-se.org | info@pmi-se.org

Obs, det går inte att svara på detta mail.
Vill du komma i kontakt med oss gör du det här: https://www.pmi-se.org/Kontakt