Extra Nyhetsbrev Volontärer PMI SC 2 2017

Aktuella aktiviteter

AUG

13

Webinar | Webinar

Mentorship Program Autumn 2024 Introduction

SEP

2

Företagsbesök | Jönköping

Elgigantens nya jättelager i Jönköping - Hur leds ett gigantiskt byggprojekt med en mängd olika interna och externa intressenter?

Passion for Projects 2017

Som aktiv volontär får du gratis detlagaravgift till Passion for Projects. Uttnyttjar du denna förmån förväntas du utföra vissa uppgifter på eventet. Vilka dessa är kommer kommuniceras senare. Ta chansen att uppleva detta vårt häftigaste event under året, och känn passionen, glädjen och tillfredställelsen att gemensamt leverera en så storartad kongress!

Anmäl dig snarast! Vi behöver kunna göra planeringen klar, och måste då veta vem som planerar komma. Observera att du själv står för boende o resa. Anmälan görs på hemsidan. Du måsta vara inloggad och då kommer det automatiskt vara avgift 0 kr. Om det inte fungerar kontakta din volontärsansvarige.

Passion for Projects 2017

As an active volunteer you get a free seat at the Passion for Projects congress. If you use this priviledge, you will be assigned to activities during the congress. Which activities will be communicated later. Take the chance to experience this fantastic event, and share the passion, joy and satisfaction to deliver this great congress together with you fellow volunteers!

Please register ASAP! We need plan, and thus need to know who is planning to attend. Note that you are responsible for your accomodation and travel arrangements yourself. Register on the homepage. You must be signed in, and then you get a 0 kr fee automatically. If there is any problems, please contact your volunteer responsible.

Årsmöte PMI Sweden Chapter

Boka även in årsmötet som går av stapeln på måndag innan programmet startar för Passion for Projects. Viktigt att alla volontärer kommer på årsmötet, eftersom vi måste vara tillräckligt antal personer för att vara beslutsmässiga. Anmäl dig på hemsidan, återigen måste du var inloggad för att anmäla dig.

Annual meeting PMI Sweden Chapter

Please also register to the Annual Meeting, that will take place just before the opening of Passion for Projects. It is important that all volunteers attend the Annual Meeting, since we need a certain amount of attendants for the meeting to be valid. Register on the homepage, and again, you need to be signed in to be able to register.

Mini-LIM och Speakers Dinner

PÅMINNELSE: Nu ligger Mini-Lim och Spekers Dinner med i kalendern på hemsidan, så nu kan ni gå in och boka er på detta. Förutom att få en djupare insikt i vad PMI är och vad PMI står för både globalt och lokalt, får vi såklart möjlighet att lära känna varandra ännu mer och nätverka. Gratis för volontärer.

Dagen avslutas med Speakers Dinner, middag tillsammans med några av talarna som ska medverka på konferensen. Vi kommer även dela ut pris för "Årets Volontär 2016". Även det kostnadsfritt för volontärer.

Mini-LIM and Speakers Dinner

REMINDER: Mini-LIM and Speakers Dinner are now on the web-site for you to register to. Besides getting to know other volounteers you will get a deeper insight in what PMI is and the values that PMI as an organization stands for. No cost to volunteers.

The Sunday will end with the nice Speakers Dinner where you have a chance to meet with other volunteers and some of the speakers at the congress. The winner of the prize "Volunteer of the Year 2016" will be awarded during the dinner. This at no cost for the volunteers.

Hjälp till att marknadsföra!

För att göra Passion for Projects 2017 till en stor succé, behöver vi många deltagare!

Vi behöver din support med att dela nyheter om Passion for Projects på LinkedIn och Facebook. Se till att du är medlem i PMI-SE grupperna, och dela länkar med ditt nätverk! Du kan även skriva egna inlägg.

I dina egna nätverk - tex ditt företags hemsida - sprid nyheten. Hämta material på Passion for Projects hemsida, eller kontakta någon i Passion for Projects teamet. Det kommer även att finnas en flyer som ni kan använda.

Your marketing support is needed!

To make Passion for Projects 2017 a success, we need many participants!

We need your support with sharing news on LinkedIn and Facebook. Make sure you are a member in the PMI-SE groups and share news! You are also welcome to write your own news.

In your own networks - eg your organization's homepage - spread the news. Material is available on the Passion for Projects homepage, or contact somebody in the Passion for Projects team. There will also be a flyer available that can be used.

Sponsorer

Följ oss på Linkedin Följ oss på facebook

I PMI Sweden Chapter får projektledare möjlighet till
erfarenhetsutbyte, nätverksbyggande och vidareutbildning.

Project Management Institute Sweden Chapter

Postadress: Box 7380 S-103 91 Stockholm
www.pmi-se.org | info@pmi-se.org

Obs, det går inte att svara på detta mail.
Vill du komma i kontakt med oss gör du det här: https://www.pmi-se.org/Kontakt