Nyhetsbrev Volontärer PMI SE 2017-5

Aktuella aktiviteter

AUG

13

Webinar | Webinar

Mentorship Program Autumn 2024 Introduction

SEP

2

Företagsbesök | Jönköping

Elgigantens nya jättelager i Jönköping - Hur leds ett gigantiskt byggprojekt med en mängd olika interna och externa intressenter?

IT och HR

På gång:

För att underlätta för alla aktiva volontärer har IT gruppen påbörjat arbetet med att införa Google G Suite, vilket innebär en modern maillösning och stora möjligheter till ytterligare funktioner för att samarbeta bättre. Inom kommande månader kommer du få ytterligare information kring övergången och vad du behöver göra.

I höst kommer SLIM (Strategic Leadership Information Meeting) gå av stapeln i Göteborg 13–14 oktober från 17:00 till 17:00. Alla volontärer som rapporterar till någon i styrelsen eller är nyckelperson på något annat sätt kommer att få en inbjudan efter sommaren.

In progress:

To facilitate all active volunteers, the IT group has started work on introducing Google G Suite, which means a modern mail solution and great opportunities for additional features to collaborate better. In the coming months, you will get further information about the transition and what you need to do.

This fall, SLIM (Strategic Leadership Information Meeting) will take place in Gothenburg, 13-14 October, from 17:00 to 17:00. All the volunteers who report to someone on the board or is a key person in any way will receive an invitation after the summer.

Stort internationellt PMI möte i Malmö i höst

Varje år arrangeras ett möte för alla PMI chapter ledare i Europa (Region 8). I år har vi den stora äran att stå värd för detta arrangemang, som går av stapeln den 17-19 november i Malmö. Syftet med mötet är att dela med sig och lära av varandra hur man bäst driver sitt chapter. Detta görs i form av seminarier, diskussioner och workshops. Och givetvis mycket mingel. Eventet är ett samarrangemeng med den europeiska PMI-organisationen. PMI-SE ansvarar för de praktiska delarna, såsom lokal, mat och volontärkoordination, samt även den "sociala delen", dvs underhållning och middag på lördag kväll. Själva programmet och marknadsföring ansvarar det europeiska teamet för. Ann Nordin är projektledare för det team som arbetar med förberedelserna. Vissa delar är redan klara såsom lokal (Malmö Live) och vissa sponsorer (Malmö stad är värd för lördagens middag). Under hösten kommer den mer detaljerade planeringen göras. Det kommer finnas möjligheter för intresserade volontärer att bidra, tex vill vi gärna ha någon som vill vara utklädd maskot (en älg). Om du har tips på en lokal sponsor som vill sponsra ett fotobås eller en goodiebag, hör av dig! //Katarina Strömberg

Large international PMI meeting in Malmö this fall

Every year a meeting is organized for all PMI chapter leaders in Europe (Region 8). This year we have the great honor to host this event, which will take place on 17-19 November in Malmö. The purpose of the meeting is to share and learn from each other on how to best run your chapter. This is done in the form of seminars, discussions, and workshops. And of course, a lot of mingling. The event is a cooperation with the European PMI organization. PMI-SE is responsible for the practical parts, such as venue, food and volunteer coordination, as well as the "social part", ie entertainment and dinner on Saturday night. The program itself and marketing are responsibilities for the European team. Ann Nordin is the project manager for the team working on the preparations. Some tasks are already done, such as venue (Malmö Live) and some sponsors (Malmö city hosts Saturday's dinner). During the fall, the more detailed planning will be made. There will be opportunities for interested volunteers to contribute, for example, we would like to have someone who wants to be dressed up as a mascot (a moose). If you have any suggestions on a local sponsor who wants to sponsor a photo booth or a goodie bag, let us know! //Katarina Strömberg

Sommarhälsning från vår ordförande Cecilia

Tjolahopp och tjolahej här kommer ett liten sommar-rap från Therese och mej. Jisses vad vi haft mycket på g under våren som lett till mycket ståhej. TACK för allt som DU har bidragit med till att göra PMI SE:s grej. Hösten 2017 ser ut att bli grym för varje volontärs kille och tjej, Så passa på att ta semester/sommarlov och ta hand om de dina och dej.

Summer greeting from our president Cecilia

Tjolahopp and Tjolahej here comes a little summer rap from Therese and me, totally us. This spring we had a lot of events, congress and surveys which led to much fuss. THANK YOU for all that YOU have contributed to making PMI SE's bus(iness). Autumn 2017 will probably be awesome to our band of rocking volunteers, So be sure to have a holiday and take care of your loved ones including yourself.

 

 

Sponsorer

Följ oss på Linkedin Följ oss på facebook

I PMI Sweden Chapter får projektledare möjlighet till
erfarenhetsutbyte, nätverksbyggande och vidareutbildning.

Project Management Institute Sweden Chapter

Postadress: Box 7380 S-103 91 Stockholm
www.pmi-se.org | info@pmi-se.org

Obs, det går inte att svara på detta mail.
Vill du komma i kontakt med oss gör du det här: https://www.pmi-se.org/Kontakt