Nyhetsbrevsrubrik

Ser brevet konstigt ut? Klicka här

Upcoming events

AUG

13

Webinar | Webinar

(copy)Mentorship Program Spring 2023 Initiation

Du kommer väl på Passion for Project 2016?

Glöm inte att utnyttja ”Early Bird” rabatt som gäller fram till 31 Jan . Läs mer på passionforprojects.org och vill ditt företag samarbeta med oss, läs mer på sponsorer.

Läs mer

Behind the Frontlines: Building Emotional Intelligence in Kabul

Christa Kirby pratar om korrelation mellan Emotional Intelligence och ledarskap

Läs mer

Agile @ Lego - lessons learned so far

Henrik Kniberg och Eik Thyrsted Brandsgård pratar om hur agil programförvaltning fungerar på ett 84-årig leksakstillverkningsföretag?

Läs mer

Passion for Projects 2016 program

Läs mer

PMI-se for Social Responsibility

PMI-se Educational Foundation network has changed it's name to PMI-se for Social Responsibility. We work with schools, universities and with the civil society, and we are inviting volunteers to join our network. Want to know more?

Läs mer

Two events in PFP16 and in Lund:

Lessons from a 3 years program teaching project management for school children presented by guest speaker from Portugal Chapter

Isabelina Jorge from PMI Portugal Chapter will be our guest speaker during Passion For Projects 2016 and also in Lund, presenting her experience in “Nas Escolas” program that has been working with schools in Portugal since 2012. This program aims at giving school students the opportunity for project based learning as a tool for the development of the essential 21st century education skills (4 Cs- Communication, Collaboration, Critical Thinking and Creativity).

PMI Sweden Chapter 2016 års nominerade kandidater för styrelse, revisorer och valberedning

I enlighet med våra nya stadgar använder sig PMI Sweden Chapter för första gången av elektronisk omröstning för val av 2016 års styrelse, revisorer och valberedning. Föreningens valberedning har samlat in, noggrant utvärderat kandidater och presenterar här ett färdigt förslag för föreningens medlemmar att rösta på. Förslag till ny valberedning sker i samråd mellan valberedningen och föreningens ordförande utifrån insamlad kandidatlista och gällande stadgar.

Läs mer

Projekt- och portföljhantering inom Region Skåne

Under kvällen får du veta mer hur implementeringen av detta gick och erfarenheter av att samverka med olika intressenter. Malmö 2 februari

Läs mer

Workstorm – Ett set av mötestekniker

Stockholm 4 februari

Läs mer

 

 

Sponsorer

Följ oss på Linkedin Följ oss på facebook

I PMI Sweden Chapter får projektledare möjlighet till
erfarenhetsutbyte, nätverksbyggande och vidareutbildning.

Project Management Institute Sweden Chapter

Postadress: Box 7380 S-103 91 Stockholm
www.pmi-se.org | info@pmi-se.org

Obs, det går inte att svara på detta mail.
Vill du komma i kontakt med oss gör du det här: https://www.pmi-se.org/Kontakt