Nyhetsbrev Volontärer PMI SE 2019-2

Aktuella aktiviteter

APR

24

Nätverksträff | Helsingborg

Cultural differences in projects and at work

APR

29

Seminarium | Linköping

Fantastiska projekt och rena katastrofer

MAJ

7

Seminarium | Stockholm

Swedish Project Review 2019: Delivering Value Beyond Borders

MAJ

9

Seminarium | Huskvarna

Ethical dilemmas in Project Management - Small Sins Allowed and Line of Impunity

MAJ

14

Seminarium | Göteborg

Lyckas med Nyttorealisering i innovation och projekt

MAJ

14

Seminarium | Karlstad

NYTTOVÄRDERING MED PENG

MAJ

14

Seminarium | Malmö

Swedish Project Review 2019: Delivering Value Beyond Borders

 

 

God muntlig kommunikation - att vara maximimalt professionell i det skarpa läget .

Välkommen till Speakers´Dinner och ett unikt tillfälle att lyssna till Per Furomo, konsult i muntlig framställning/retorik/presentationsteknik.

Bland Pers kunder finns en mängd av våra stora företag och organisationer, de ledande advokatbyråerna, Regeringskansliet och många andra. Per är ursprungligen utbildad sångpedagog på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och har utifrån sina erfarenheter från samarbeten med flera av världens främsta dirigenter, sångsolister och orkestrar förpackat och omsatt sina kunskaper för näringslivet. Idag arbetar han heltid med sina företag Voice and Message AB och Röst och Budskap AB.

Hur triggar och attraherar jag till lyssning och interaktion? ( Vad jag än talar om…)

Ur innehållet:
*Rösten - vårt mest ursprungliga och grundläggande (i samspel med kroppen) verktyg. Och alltjämt viktigaste!
*Vad är det som berör? De senaste rönen utifrån kommunikationsforskning från Harvard, IMD och andra ledande institutioner.
*Introduktion till verktyget ”manualen för alla professionella talarsituationer”- vad påverkar och hur?
*Hur åstadkommer jag ”säljande”, vinnande retorik? Vägledning för intressantare (och roligare!) samt tydligare berättelser.
*Att alltid skapa interaktion. Att ställa frågor och att lyssna.
*Samspelet mellan röst, Powerpoint, Whiteboard eller andra hjälpmedel.
*Dramaturgins och timingens betydelse för mottagarens upplevelse och hur vi kan ”trigga och attrahera”” till lyssning och interaktion oberoende av ämne och innehåll.
*Att oberoende av ämne och innehåll alltid äga den professionella talarsituationen.

Har du inte redan anmält dig till Speakers Dinner så gör det nu, på PMI-SE.

Läs mer

Sponsorer

Följ oss på Linkedin Följ oss på facebook

I PMI Sweden Chapter får projektledare möjlighet till
erfarenhetsutbyte, nätverksbyggande och vidareutbildning.

Project Management Institute Sweden Chapter

Postadress: Box 7380 S-103 91 Stockholm
www.pmi-se.org | info@pmi-se.org