Nyhetsbrev Volontärer PMI SC 2017-4

Aktuella aktiviteter

AUG

13

Webinar | Webinar

Mentorship Program Autumn 2024 Introduction

Vi i styrelsen har haft en härlig upplevelse på EMEA LIM i Rom som Henrik beskriver lite närmare nedan. Intensiva men värdefulla dagar. Jag kom hem med massa inspiration hur vi kan förbättra vår onboarding och material till volontärer. Nu ska jag njuta av några lediga dagar och i näst vecka åker jag ner till Malmö för att vara med på volontärsmötet. Hoppas på att träffa många av er där. Jag vill passa på att önska er alla en helg och hoppas ni kan njuta av ledigheterna som väntar. /Therese Helander

We members of the Board have had a wonderful experience in Rome as Henrik describes a little further below. Intensive but valuable days. I came home with lots of inspiration how we can improve our onboarding and materials for volunteers. Now I will enjoy a few days off and in the next week I will go down to Malmö to participate in the volunteer meeting. Hope to meet many of you there. I wish you all a nice weekend and hope you can enjoy your holiday. /Therese Helander

Volontärsmöte Branch Syd

Alla aktiva volontärer i Branch Syd är välkomna på volontärsmöte den 31 maj i Malmö, kl 18. Vi kommer informera om aktiviteter i PMI globalt, nationellt och på Branch nivå. Och givetvis kommer det finnas mycket tid för nätverkande medan vi äter en bit och dricker något gott. Anmälan sker via hemsidan, se länk nedan. Välkommen! Katarina Strömberg

Läs mer

Volunteer meeting South Branch

All active volunteers in the South Branch are welcome to a volunteer meeting May 31 in Malmö at 18:00. On the agenda are information from PMI global, Sweden Chapter and the South Branch. Food and beverages will be served, and plenty of time for networking will be allowed. Sign up on the homepage, by using link below. Welcome! Katarina Strömberg

Läs mer

EMEA LIM i ROM 28-30 april 2017 Eller En fantastisk upplevelse i den eviga staden.

Fokus på eventet var ledarskapsfrågor på höjden, längden och bredden. Uppdelningen på eventet är gjord så att man kan följa olika spår för områden som medlemskap, volontärsarbete, certifiering, styrelsearbete mm. Mina bästa erfarenheter som jag tog med mig var kunskapen kring de olika webbsidor med information, statistik, marknadsmaterial mm som finns för styrelsemedlemmar och uppdateringen kring PMI:s nya skiftade fokus till att i högre grad verkligen se till medlemmarnas (de enskilda projektledarnas) utveckling och deltagande. Andra viktiga saker är att knyta kontakter med och utbyta erfarenheter och best practice mellan de olika ländernas chapters. /Henrik Stadler

EMEA LIM in ROME 28-30 april 2017 Or A Super experience in ”The eternal city”.

The focus on the event was leadership issues on many levels. The breakdown of the event is done so that you can follow different tracks for areas such as membership, volunteer work, certification, board work, etc. My best experiences that I brought with me home were the knowledge of the various web pages with information, statistics, marketing materials, etc. available to board members and the update on PMI's new shifted focus, to make sure to a higher extent see to that member (individual project managers) development and participation. Other important things are to connect with and exchange experiences and best practices between the different countries' chapters. /Henrik Stadler

Sponsorer

Följ oss på Linkedin Följ oss på facebook

I PMI Sweden Chapter får projektledare möjlighet till
erfarenhetsutbyte, nätverksbyggande och vidareutbildning.

Project Management Institute Sweden Chapter

Postadress: Box 7380 S-103 91 Stockholm
www.pmi-se.org | info@pmi-se.org

Obs, det går inte att svara på detta mail.
Vill du komma i kontakt med oss gör du det här: https://www.pmi-se.org/Kontakt