Registrering till Webinar - Projektledarrollen i förändring

Registrera dig för att delta i webinar - Projektledarrollen i förändring

Projektmetodiken och flödesorienterad tillämpning av agila metoder och ramverk ställs ofta emot varandra som om de vore helt oförenliga motsatser i en organisation. Är det verkligen så? För vilka organisationer och leveranser passar olika sätt att styra, leda och att utveckla? 

Är det kanske så att dessa arbetssätt i vissa fall bör kombineras för att uppnå bästa resultat? Vad blir projektledarens roll efter en organisations agila transformation? Hur ser framtidens projektledares kompetens och förmågor ut? Finns den rollen över huvud taget i framtiden? Vilken kompetens och förmågor behöver framtidens projektledare besitta?
 
Bo Tonnquist arbetar som föreläsare och konsult. Han har lång operativ erfarenhet inom projektledning och har arbetat med att utveckla och implementera projektorienterade arbetssätt baserat på Best Practice inom projektmetodik och agila metoder. Han arbetar med att mäta och utveckla projektmognaden inom företag och organisationer. Bo arbetade med att utveckla och ta fram IPMA:s certifiering i Sverige och havit medlem av IPMA:s svenska certifieringsstyrelse. Han är författare till storsäljande boken ”Projektledning” och den nyligen utgivna boken ”Agilt eller Projekt?”

 

Länk till registrering för Webinar: https://attendee.gotowebinar.com/register/7148640182755651341
 

Språk: Svenska

När: 2020-07-07 (kl 11:00-12:00)

Aktivitetsansvarig: Lars Rylander

 

 

Följ oss på Linkedin Följ oss på facebook

I PMI Sweden Chapter får projektledare möjlighet till
erfarenhetsutbyte, nätverksbyggande och vidareutbildning.

Project Management Institute Sweden Chapter

Postadress: Box 7380 S-103 91 Stockholm
www.pmi-se.org | info@pmi-se.org

Obs, det går inte att svara på detta mail.
Vill du komma i kontakt med oss gör du det här: https://www.pmi-se.org/Kontakt