Gör din röst hörd - PMI SE vill bli ännu bättre!

Medlemsvärde är något vi aktivt strävar efter att öka i PMI SE och tack vare en årlig enkätstudie får vi värdefull information från er medlemmar för att uppnå detta och veta om vi är på rätt väg. 

Vill vill därför påminna er om hur mycket vi uppskattar att ni tar er tid att fylla i den enkät som inkommit under veckan i det mail som innehar rubriken “Feedback Needed - 2019 PMI Sweden Chapter Satisfaction Survey”.

Resultat från 2017 visar på en positiv trend men vi vet att det finns mer att göra. Nedan kan ni finna lite av resultatet från förra årets enkät.

 

Följ oss på Linkedin Följ oss på facebook

I PMI Sweden Chapter får projektledare möjlighet till
erfarenhetsutbyte, nätverksbyggande och vidareutbildning.

Project Management Institute Sweden Chapter

Postadress: Box 7380 S-103 91 Stockholm
www.pmi-se.org | info@pmi-se.org

Obs, det går inte att svara på detta mail.
Vill du komma i kontakt med oss gör du det här: https://www.pmi-se.org/Kontakt