Nyhetsbrevsrubrik

Ser brevet konstigt ut? Klicka här

weqfwe fwewef

wqe fqwe fwefwe fqwefq wef

weq fwe fqwefqwefqwef

Upcoming events

FEB

26

Seminarium | Växjö

MAR

1

Seminarium | Uppsala

MAR

12

Konferens | Göteborg

Sponsorer

Följ oss på Linkedin Följ oss på facebook

I PMI Sweden Chapter får projektledare möjlighet till
erfarenhetsutbyte, nätverksbyggande och vidareutbildning.

Project Management Institute Sweden Chapter

Postadress: Box 7380 S-103 91 Stockholm
www.pmi-se.org | info@pmi-se.org