Project Management Institute Sweden Chapter

PMI SE verkar för att skapa förutsättningar för framgångsrika och hållbara projekt, och etablera projektledning som profession