Nätverk inom PMI Sweden Chapter

PMI SE finns i fyra geografiska regioner; Öst, Väst, Syd och Nord. Varje region består i sin tur av team utifrån den ort där man verkar. Vi har även nätverk för erfarenhetsutbyte inom olika specialämnen som regionen vill fokusera lite extra på.

I dessa lokala team finns gott om möjlighet att stärka din kompetens i projektmetodik, men också att utveckla ditt professionella och sociala nätverk med människor från flera olika branscher och företag. 

För att få veta mer om verksamheten där du finns, följ länkarna här till vänster.

Hitta lokala aktiviteter i kalendarium.