Volontärerna - vår största tillgång

PMI SE är en organisation utan avlönad personal, helt beroende av volontärer! Vi genomför hundratals spännande och lärorika aktiviteter runt om i vårt land varje år.

Utan våra volontärer hade det varit helt omöjligt. Som volontär bidrar du med din tid, din kompetens och ditt nätverkande. I utbyte blir du en del av utvecklingen av projektkompetensen i Sverige, tjänar PDU:er och får möjlighet till att bygga ditt professionella nätverk.

Arbetet i PMI SE är organiserat både lokalt och nationellt. På lokal basis engagerar man sig framför allt för att arrangera seminarier för kompetensbyggnad och nätverkande, nationellt bidrar man på stabsnivå och där kan man bidra med såväl professionell utveckling, medlemshantering, marknadsföring/kommunikation, IT som HR-frågor. 

Vill du också hjälpa till? 

Se volontärsmöjligheter, alternativt skriv ner vad du är bra på, vad du vill utveckla, vad du vill bidra med och var du finns någonstans geografiskt och mejla till volontärsansvarig! Du behöver inte vara certifierad projektledare för att vara volontär, det räcker med att vara medlem i Sweden Chapter.

  • Volontärsmöjligheter