Intervju med Richard Svahn, Director of Member Value

Richard Svahn är en av de volontärer som utgör PMI Sweden Chapter, och med hans arbetsinsatser kan vi se till alla betalande medlemmar i PMI Sweden Chapter får ut så mycket värde från sitt medlemskap som möjligt. Vi har låtit honom svara på några frågor om sin roll.

Vad har du för roll, och vad innebär den?

Min roll är Director of Member Value, där jag leder en delgrupp som är sorterad under VP Membership (medlemsgruppen). I huvudsak går min roll ut på att maximera värdet för våra betalande medlemmar i PMI SE. Det finns en road map på olika satsningar. Bland annat jobbar vi med att kunna erbjuda ett enkelt sätt att filma och distribuera videos från våra seminarier. En annan del är att vi försöker få ut mer innehåll för våra medlemmar på hemsidan, där vi förutom mig själv, nu har två volontärer som är skribenter för t ex "Projekt i fokus".

Vad är det som driver dig i ditt arbete?

Delvis mitt genuina intresse för projektledning, med möjligheten att jobba med andra kompetenta volontärer. Kanske framförallt dock, en möjlighet att gemensamt, i en unik volontärsbaserad och distribuerad organisation; öka kunskap och medvetande om projekt som en kraftfull arbetsform i att göra strategier till verklighet. 

Vad är det bästa med att vara volontär?

Den entusiasm som råder hos volontärerna runt PMI SE ger för min egen del energi. Även att öka det professionella nätverket och få kontakt med likasinnade från hela projektsvergie. Just att volontärsarbetet ska ge energi istället för att vara en belastning var avgörande för min egen del när jag gick in i detta, och så är det fortfarande efter snart ett år.

Har du några tips eller råd till den som funderar på att bli volontär inom PMI-SE?

Det man ska ha med sig är att det kommer ta en del av din privata tid. Mitt tips är att hitta något litet att hjälpa till med, på så sätt prova på. Det finns massor att bidra med, både sort och smått, så det är bara att kontakta volontärsgruppen eller titta på hemsidan under volontärsmöjligheter.