Outreach - Samverkan

Genom nära samverkan med det omgivande samhället arbetar PMI Sweden Chapter för att hitta hållbara lösningar på vår tids stora projektutmaningar.

Akademisk samverkan (Academic Outreach)

Relationer med högskola och universitet för att skapa medvetenhet om PMI och projektledning inom akademien. Vi genomför  seminarier för studenter, där vi har varit hos bland annat Lunds universitet och Chalmers Tekniska Högskola.

Näringslivssamverkan (Corporate Outreach) 

Vi vill stötta näringsliv och organisationer att se värdet av projektledning som metodik att ta strategier till implementering. Exempevis genomför vi frukostseminarier tillsammans med KPMG som är vår partner kring den årliga svenska projektundersökningen "Swedish Projects Review". 

Oberoende av bransch
Projekt och projektledning är en arbetsform och ett kompetensområde som är oberoende av bransch. Projekt är sättet att ta mål till effekt, att ta strategier till resultat.

Swedish Project Review

Swedish Project Review kan ses som Sveriges ledande temperaturmätare för projekt. Den omfattar branschspecifika nyckeltal, trender och beskriver områden som behöver förbättras. Rapporten ges ut årligen i samarbete mellan KPMG och Project Management Institute (PMI) Sweden Chapter. 

Just nu pågår undersökningen till Swedish Project Review 2019:

Swedish Project Review 2018 - Embracing Agility

Under 2018 har många fortfarande svårt att leverera sina projekt i tid, enligt budget och med realiserad nytta. En överväldigande majoritet lär inte av sina misstag – möjligheter att dra fördel av förvärvade kunskaper går ofta förlorade. Det framgår i en rapport om projektstyrning från KPMG och PMI.

Läs rapporten

Swedish Project Review 2017 - Gearing up for transformation

Att genomföra rätt projekt på rätt sätt är en nyckel till ökad konkurrenskraft och framgång. Inte minst när alla stora investeringar, förändringar och strategiska satsningar i dag drivs som projekt. Tillsammans med KPMG har PMI Sverige genomfört en omfattande undersökning inom området. Resultatet bekräftar att det i Sverige finns en begränsad koppling mellan strategi/affärsmål och de projekt som drivs.

Läs rapporten

 

Brightline ™ Initiative

Brightline ™ Initiative är en koalition ledd av Project Management Institute tillsammans med ledande globala organisationer dedikerade till att hjälpa cheferna överbrygga det dyra och oförutsedda gapet mellan strategi och leverans.

Läs mer