Till startsida

Vår Vision

Att åstadkomma en optimal och hållbar förändringskraft i vårt samhälle genom att organisationer anammar och uppskattar projekt som arbetsform.

Med detta menar vi att PMI i Sverige ska vara drivande i att förse samhället med denna hållbara förändringskraft. 

Det kräver att vi fortsätter att utveckla gruppen av projektledare som är grunden i vår verksamhet. Det kräver också att vi fortsätter att bredda verksamheten genom att nå ut till fler och berätta om hur projektarbete kan användas för att omsätta strategier till genomförd förändring på lämpligaste sätt. 

 
Vår Mission

Att skapa förutsättningar för framgångsrika och hållbara projekt, och etablera projektledning som profession.

Detta innebär att vi ska rusta alla som arbetar med projekt för att de ska ha rätt förmågor och insikter att utföra sitt arbete väl. Projektledare är grunden i vår verksamhet och vi verkar för att stärka och etablera projektledning som profession. För att utföra vår mission sprider vi ständigt vårt budskap i olika sammanhang, vi arrangerar seminarier för kompetensutveckling, erbjuder nätverkande i olika former, och arrangerar Passion for Projects - Skandinaviens största mötesplats för alla som arbetar med projekt.

Vi lär också ut projektledning för sociala projekt riktade mot studenter på universitet samt till ungdomar, 13-19 år, genom att profilera projektledning som en kompetens ”för livet”.