Bli sponsor för PMI Sweden Chapter

Att bli sponsor innebär att ditt företag kommer att vara en del av vårt uppdrag, att åstadkomma en optimal och hållbar förändringskraft i vårt samhälle genom att organisationer anammar och uppskattar projekt som arbetsform.

Vår målgrupp är ledare, chefer och beslutsfattare inom projektledning, t ex  projektledare, programledare, portföljledare och projektkontorschefer.

Som sponsor kommer du att:

  • Visa stöd för projektledning och den professionella karriär våra medlemmar har valt

  • Driva försäljning av din tjänst eller produkt

  • Stärka ditt varumärke som en aktör inom de branscher som arbetar i projekt

  • Bli mer attraktiv vid rekrytering av kompetens inom området 

Vid intresse, kontakta: