Till startsida

Outreach - Samverkan

Genom nära samverkan med det omgivande samhället arbetar PMI Sweden Chapter för att hitta hållbara lösningar på vår tids stora projektutmaningar.

Akademisk samverkan (Academic Outreach)

Relationer med högskola och universitet för att skapa medvetenhet om PMI och projektledning inom akademien. Vi genomför  seminarier för studenter, där vi har varit hos bland annat Lunds universitet och Chalmers Tekniska Högskola.

Näringslivssamverkan (Corporate Outreach) 

Vi vill stötta näringsliv och organisationer att se värdet av projektledning som metodik att ta strategier till implementering. Exempevis genomför vi frukostseminarier tillsammans med KPMG som är vår partner kring den årliga svenska projektundersökningen "Swedish Projects Review".