Till startsida

Organisation

Vi är en volontärorganisation med styrelse. I styrelsen finns olika ansvarsområden där varje område har en egen arbetsgrupp och tillhörande undergrupper.

Ladda hem organisationsstruktur