Till startsida

Angående Coronavirus covid-19

PMI Sweden Chapter har som verksamhet att anordna olika sammankomster, såsom seminarier. Vår policy är att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende Coronavirus covid-19, samt de riktlinjer som kommuniceras i respektive regioner där vi anordnar sammankomster. Vi följer eventuella förändringar i myndighetens riskbedömning. 

PMI Sweden Chapter har licens för GoToWebinar och vi kommer i största möjliga mån anordna webinars som ersättning för fysiska seminarier. Vi kommer dock i nuläget inte helt avhålla oss från fysiska sammankomster. I de fall PMI Sweden Chapter anordnar sammankomster som kan komma att betraktas som folksamling, är dessa inom ramen för Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

När du deltar på våra sammankomster, såsom ett kvällsseminarium, rekommenderar vi dig att följa Folkhälsomyndighetens förebyggande åtgärder:

  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid och efter ett toalettbesök. Handsprit är ett alternativ. .

  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

  • Stanna hemma om du är sjuk för att undvika att smitta andra människor.

Folkhälsomyndigheten

 

PMI globalt

PMI anordnar globalt olika sammankomster och konferenser. PMI utvärderar händelser från fall till fall baserat på plats och tidpunkt. Eftersom situationen fortsätter att utvecklas snabbt kan ytterligare justeringar av planerade event 2020 göras, och PMI kommer att fortsätta att kommunicera dessa förändringar så snart som möjligt. 

Mer information