Stockholm Agile Network 

  • Ansvarig Tom Björkholm

Agile Network Stockholm är ett nätverk för medlemmar med intresse för agil projektledning.

Agile Network Stockholm är ett nätverk för medlemmar med intresse för agil projektledning.

Inom nätverket arrangeras seminarier och nätverksträffar. Seminarierna ska ta upp ämnen som intresserar medlemmarna, samt utöka och fördjupa medlemmarnas kunskaper i ämnen relaterade till agil projektledning.

Nätverket ska också erbjuda en möjlighet för agila projektledare att träffas och utbyta erfarenheter.

Det finns inget formellt medlemskap i nätverket, utan alla PMI-medlemmar med intresse av agil projektledning är hjärtligt välkomna. Att delta i en eller flera seminarier eller nätverksträffar innebär inte heller att man förbinder sig till något. Medlemmar har alltid förtur men seminarier och nätverksträffar är också öppna för personer som inte är medlemmar i PMI.

Har du tips och idéer på ämnen du vill att ska tas upp så hör av dig antingen genom ett muntligt förslag på en nätverksträff, eller genom att skicka epost till Tom Björkholm:

 

 

Aktuella Träffar

se Kalendarium

 

Tidigare Träffar

se Kalendarium