Till startsida

Östergötland Nätverk

Västerås nätverkens uppgift är att tillhandahålla seminarier för PMI:s medlemmar i Östergötland. 

Seminarierna ska ta upp ämnen som intresserar och ökar kunskapen för våra medlemmar såsom fördjupning i PMBOK:s olika kunskapsområden eller ett föredrag om ett utmanande projekt de varit med i. 

 

Kick Off Träff 14 November - "Portfolio Management"