Nätverksledare i Öst 

I PMI SC Öst finns lokala nätverk i Uppsala, Stockholm, Västerås och Östergötland. Det finns ett ämnesnätverk Agilt och International Nätverk i Stockholm.  De lokala nätverkens uppgift är att tillhandahålla seminarier för PMI:s medlemmar i det egna området. 

Seminarierna ska ta upp ämnen som intresserar och ökar kunskapen för våra medlemmar såsom fördjupning i PMBOK:s olika kunskapsområden eller ett föredrag om ett utmanande projekt de varit med i. Har du tips och idéer på ämnen som du vill att vi ska ta upp, hör gärna av dig. 

Saknar du ett nätverk närmare dig och ni är ett antal PMI-kollegor i samma område, hör av er så hjälper vi er att starta upp ett lokalt nätverk just där ni verkar och bor.

  • Uppsala Network Leader / Director – Per Mattsson (per.mattsson@pmi-se.org)

  • Stockholm Network Leader / Director – Klas Olsson

  • Stockholm Agile Network Leader / DIrector - Tom Björkholm

  • Stockholm International Network Leader / Director - Lillian Morales Diaz

  • Västerås Network Leader / Director - Vakant

  • Östergötland Network Leader / Director - Louise Wessel Kalmelind och Paul Leffler