PMBOK Guide® & standarder

PMI står bakom globala standarder för projekt, program och portföljhantering. När de tillämpas konsekvent, hjälper de dig och din organisation att uppnå effektiva resultat. 

Det finns några fundamentala standarder som ger en grund för projektledningskunskap och representerar de fyra områdena i yrket: projekt, program, portfölj och organisation. De är den grund på vilken praxis, standarder och branschspecifika tillägg byggs på.

Läs mer om standarder på PMIs globala sida. Läs mer

På svenska

PMBOK Guide® finns även i svensk utgåva. Läs mer